Despre noi

Ce urmărim?

Grădinița cu Program Prelungit Traian Râmnicu Vâlcea s-a înființat la data de 22 noiembrie 1974, sub denumirea ,,Grădinița cu cămin și creșă’’ conform Deciziei Nr. 557/ 30 noiembrie 1974 a Consiliului Popular Municipal din Rm. Vâlcea. 

Dezvoltarea grădiniței se face în funcție de nevoile integrării comunitare și social generale, pornind de la diagnosticul nevoilor individuale de educație. În perspectivă vom urmări:

-crearea, în grădiniță, a unui climat de siguranță fizică și psihică pentru copii;

-promovarea educației interculturale;

-dezvoltatrea cu precădere a competențelor de comunicare socială;

-asigurarea accesului tuturor copiilor la tehnologia modernă de calcul și de comunicare, prin utilizarea, cu măsură a calculatorului, încă de la vârste fragede;

-asigurarea unui parteneriat privilegiat cu instituțiile relevante din comunitate;

-oferirea, pentru fiecare copil, a unor servicii adecvate de consiliere psihologică pentru a depăși unele situații dificile sau traumatizante din viața lor;

-dezvoltarea la copii a abilităților de comunicare;

-dezvoltarea la copii și la cadrele didactice a abilităților de a proiecta și a realiza în echipă activități de educație civică cu impact în unitate și comunitate;

-extinderea colaborării cu alte instituții din județ, din țară și din străinătate;

-creșterea ofertei de activități extracurriculare și a ofertei de petrecere a timpului liber;

-sprijinirea copiilor mai puțin motivați și mai puțin susținuți de familii în vederea ameliorării rezultatelor școlare;

-promovarea educației ecologice în scopul protecției mediului.

Grădinița cu Program Prelungit Traian, are porțile deschise pentru toți copiii care au nevoie de educație într-un mediu ambiental cald, primitor, în care valorile morale sunt respectate, fără discriminări sau marginalizări, unde fiecare copil poate evolua conform particularităților individuale. De aceea, ne propunem să oferim șanse egale pentru educație și cultură tuturor preșcolarilor, indiferent de etnie și de religie. Tratăm copiii în funcție de cum ar putea deveni, mai degrabă decât de cum sunt în realitate. Considerăm că fiecare poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul și găsi cheia pentru a-l elibera. Instituția noastră asigură un climat de siguranță fizică și psihică. Favorabil dezvoltării personalității ca întreg.

Școala de azi promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecăruia pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit și să se adapteze unei societăți dinamice.

Acceptăm rolul de inițiator, susținător și catalizator al comunității, de continuator al tradițiilor locale. Ne propunem să devenim o poartă deschisă spre lume pentru locuitorii cartierului, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională.

Necesitatea colaborării și a lucrului în echipă este o prioritate acceptată de tot personalul unității implicat între primele unități preșcolare în care s-au desfășurat cursurile de formare PRET.

La nivelul unității urmărim crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor și capacităților necesare continuării studiilor în treptele superioare de învățământ.

Dorim să satisfacem, nevoia fiecărui copil de a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți democratice.

Suntem obișnuiți să considerăm educația ca o activitate în care continuitatea este mai importantă decât schimbarea. Avem programe școlare care trebuie aplicate și suntem deranjați de modificarea lor frecventă, se întâmplă să nu avem, în anumite situații continuitate la grupă, legislația financiară ar trebui să fie simplă și stabilă dar se schimbă, după cum cunoaștem, de la o etapă la alta.

Ne-am obișnuit să lucrăm într-un mediu a cărui mișcare este nu numai rapidă, ci imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai știm dacă ceea ce ni se întâmplă este <<bine>> sau <<rău>>. Cu cât mediul este mai instabil și mai complex, cu atât crește gradul de incertitudine.    De aceea, trebuie să menținem un climat de cooperare, parteneriat între grădiniță- părinți și școală-instituții publice locale în vederea reușitei școlare a copiilor.

A fi educator înseamnă în primul rând o dedicare completă pentru formarea celorlalți, dincolo de procesul de predare propriu-zis. Înseamnă a-i înțelege pe cei mici, a-i considera în primul rând copiii ce au nevoie de sprijinul tău, cu propria lor personalitate, cu propriile idealuri.        Profesia de dascăl înseamnă mult mai mult decât îndeplinirea unei obligații de catedră normate strict. Pentru a-i educa pe alții, pentru asigurarea unui climat de siguranță fizică și psihică trebuie să continui propria pregătire, să te educi pe tine însuți. Să fi recepriv la nevoile celorlalți, să fi dispus să te schimbi într-o măsură la fel de mare ca și copiii pe care îi formezi. Să investești în cunoaștere în primul rând în ceea ce te privește, și abia atunci să ceri același lucru de la ceilalți.

            Limbajul comun al educatorilor și părinților, precum și registrul atitudinal proiectează viața copilului pe mai târziu. Desigur, și unii și alții, fac referire la etapa activă a vieții care presupune o seamă de responsabilități și ignoră viața de acum a copiilor pe care aceștia din urmă o văd ca fiind alcătuită din mult timp consacrat activităților de învățare, din obligații de îndeplinit, din supunere necondiționată față de adulți și alte condiționări care se înregistrează ca frustrări chiar dacă sunt justificate și necesare având fireasca nevoie de îndrumare, educație.

VIZIUNEA ȘI  MISIUNEA

VIZIUNEA

            Grădiniţa noastră  îşi doreşte să fie o unitate de educație timpurie de referinţă în comunitate, cu copii sănătoși, fericiţi și  încrezători, încurajaţi să exploreze, să se joace și să învețe într-un mediu educațional structurat, securizant, modern, ce le va asigura starea de bine în cea mai importantă etapă de dezvoltare şi un start bun în şcoală și în viață.

 MISIUNEA

       Misiunea noastră este aceea de a stimula dezvoltarea globală a copiilor care ne trec pragul, printr-o ofertă educaţională variată, centrată pe copil prin respectarea drepturilor, nevoilor şi intereselor individuale, a ritmului propriu de dezvoltare, oferind experienţe de învăţare interesante din diverse domenii ale cunoașterii de către cadre didactice responsabile, dedicate şi preocupate de propria formare, totul într-un mediu atractiv şi stimulativ, cu participarea tuturor factorilor interesaţi de formarea armonioasă a micuţilor preşcolari.